ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Aanmelding en Fitklub pas

Aanmelding als Fitklub lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst door Fitklub van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt €20,- en is bij inschrijving verschuldigd. Fitklub is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Fitklub zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
Tijdens het eerste bezoek aan de Fitklub vestiging ontvangt het lid de Fitklub pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Fitklub pas krijgt een lid toegang tot de Fitklub vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in het bezit zijn van een Fitklub pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder. Op vertoon van de Fitklub pas verkrijgt een lid, waarvan het lidmaatschap tenminste twee maanden oud is en een incasso, bedrijfsfitness- of jaar abonnement heeft, eveneens toegang tot andere Fitklub vestigingen.
Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Fitklub de passen aan, die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Fitklub vestiging.
De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Fitklub pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van Fitklub.
Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitklub pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van €5- worden verkregen.
Bij ziektes of blessures, langer dan twee weken, kan het incasso worden stopgezet. Dit kan alleen schriftelijk of per mail. (bewijs van behandelende arts is vereist)
Een pashouder die onafgebroken langer dan één jaar lid is geweest is GEEN inschrijfgeld verschuldigd bij het opnieuw afsluiten van een abonnement.
Voldoet men niet aan de voorwaarden van “artikel 1 punt h” dan is men WEL inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij Fitklub kan op elk gewenst moment ingaan.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso of pin voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt. €2,50 bankkosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
Fitklub respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De Fitklub pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Fitklub vestiging worden geweigerd. Fitklub is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
Fitklub behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
Alle ontvangen bedragen worden door Fitklub verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 3: Openingstijden

Fitklub behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Op officiële en erkende feestdagen is de Fitklub vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Groepsactiviteiten

Een lid met het All-in abonnement kan maximaal twee groepslessen reserveren. Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan meerdere lessen.
Reservering van lessen kan slechts geschieden aan de balie of via de website.
Fitklub behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt telefonisch of via e-mail en/of sms-bericht.
In de zomermaanden zijn er aangepaste lesroosters. Deze lessen zullen alleen plaatsvinden bij een minimale bezetting van 6 personen.
Het lid kan zich telefonisch voor een les afmelden via betreffende vestiging.
Kinderen tot 14 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.
U komt alleen in aanmerking voor inhaallessen/trainingen indien u contributie vooruit heeft betaald.

Artikel 5: Beëindigen

Het lid kan zijn lidmaatschap alleen beëindigen d.m.v. het versturen van een email voor desbetreffende vestiging.( website www.Fitklub.nl)
Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
Fitklub behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschap is per datum beëindiging niet meer opeisbaar.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Fitklub, is geheel voor eigen risico van het lid.
Fitklub, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
Fitklub, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fitklub, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7: Huisregels

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Fitklub vestiging en hiernaar te handelen.
De algemene voorwaarden en de huisregels van de Fitklub vestiging staan op de website www.Fitklub.nl en zijn bij de balie van de Fitklub vestiging op te vragen.

Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitklub aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitklub te kennen en te accepteren
Fitklub is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.


Vragen?


Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Ik heb een vraag of opmerking over: (verplicht)

Bij welke vestiging sport je? (verplicht)

Mijn vraag/opmerking:


Fitness wanneer het JOU uitkomt


Bij Fitklub kun je fitnessen wanneer het jou uitkomt. Iedere dag kun je gebruikmaken van hoge kwaliteit fitnessapparatuur, gratis begeleiding en een ontspannen sfeer. En dat allemaal met de voordeligste abonnementen van de regio.

Uitdagende en afwisselende work-out

Wil jij graag een uitdagende en afwisselende work-out? Fitklub heeft een ruim aanbod van de allernieuwste cardio- en krachttoestellen om zowel je conditie als spiergroepen te trainen. Onze medewerkers helpen je met het opstellen van een programma. Natuurlijk kun je ook de Fitklub-app gebruiken om altijd je persoonlijke trainer bij je te hebben.

Heerlijk losgaan met ClubPower en BodyAttack

Wil je liever spinnen of power-steppen? Ook dan zit je goed bij Fitklub. Fitklub werkt o.a. met het programma van Club Joy, bekend van Club Steps, Club Power, Club Cycle en nog meer heerlijke work-outs. Daarnaast kun je lekker los gaan met BodyAttack van Les Mills. Met Club Virtual voegen we bovendien een extra dimensie toe aan onze spinning-lessen.

Dus wacht niet langer en kom naar Fitklub. Kies een abonnement dat bij jou past en kom lekker sporten. Wij staan klaar met een kop koffie (of een glas Yanga Sportswater)!

Wat anderen van Fitklub vinden


Beoordeel Fitklub!

Bezoek/like ons op Facebook